Not Penis Cream


I've found a new beauty secret for my Rod
It feels so good when I rub it all over Todd!
So soft and silky with the most beautiful sheen
It came in a box labeled,

Not Penis Cream!
Not Penis Cream!

Saw it on TV and I ordered on the phone
Three to five days rush delivered to my home
Then in my mailman's eye I saw a knowing glean
He handed me a box labeled,

Not Penis Cream!
Not Penis Cream!

It could be almost anything
Cds or girly magazines
A baseball glove or a year's supply of Spam
But one thing's for sure, yeah yeah

It's Not Penis Cream!
Not Penis Cream!
It's Not Penis Cream!
Not Penis Cream!Captcha
Liedje I Voted For Kodos Not Penis Cream is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Not Penis Creammits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje I Voted For Kodos Not Penis Cream downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Not Penis Cream in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.