Songtekst van Ian Thomas: I Still Want To Hold You

I Still Want To Hold You


Here I've loved you for so many years
I still want to hold you
Tho' I've seen all your weaknesses and fears
I still want to hold you

In those awkward phases, that we tend to go thru
I still want to hold you
When I seem very distant and there's no talking to me
I still want to hold you

You, you love me for myself
You see things as they are
And with you there's nothing to trying
No deception or lying
I've come to rely on you

So we're getting older and we've looked much better
I still want to hold you
Well we'll only see what we care to remember
I still want to hold you

When we're sitting in the twilight, taking things slower
I'll still want to hold you
'Til my last breath, when the lights begin to lower
I'll still want to hold you

You, you love me for myself
You see things as they are
And with you there's nothing to trying
No deception or lying
I've come to rely on you

You, you love me for myself
You see things as they are
And with you there's nothing to trying
No deception or lying
I've come to rely on youCaptcha
Liedje Ian Thomas I Still Want To Hold You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Still Want To Hold Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ian Thomas I Still Want To Hold You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Still Want To Hold You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.