State Of Mind


Believe me
When life seems to fade in black and white
It's never too late to change your mind

Live to fight another day
A clear blue sky is moving your way

Believe me Dark clouds, they come and they go
Live for today, forget tomorrow

Don't waste your breath on broken dreams
Time to shake the dust from your feet

Leave your worries for tomorrow
Ain't nothing but a state of mind
Tell yourself that you can do it
It's not too late
Time to set your dreams in motion
Ain't nothing but a state of mind
Tell yourself that you can do it
It's not too lateCaptcha
Liedje Ian Van Dahl State Of Mind is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied State Of Mindmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ian Van Dahl State Of Mind downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje State Of Mind in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.