Cross The Border


so dangerous
like freedom she fades away
the vision that chains the heart
foundations that fall apart
well, I know this place
(east, west
points to the nation
north, south
cut the connection)
stealer
steal her
we cross the border
steal love
still life
we cross the border
and time builds the wall
the wall that is standing still
and she breaks the spell
the spell that may hold us all
you build stone by stone
the line that will last for so long
but for those who dare
her secret is safe with no one
well, I know this place
(east, west
points to the nation
north, south
cut the connection)
stealer
steal her
we cross the border
steal love
still life
we cross the border
(east, west
points to the nation
north, south
lines of persuasion break
(east, west
points to the nation
north, south
cut the connection break)

Submitted by Michael HackCaptcha
Liedje Icehouse Cross The Border is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cross The Bordermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Icehouse Cross The Border downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cross The Border in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.