Sinner Man


Sinner Man
I see you dwelling with the living
Jah children
I was there and number one of them
Let me get out of this a city
Surrounded with wealth and misery
I've got to get out I beg you Father
Before this reality visions of fire

Sinner Man
I see you dwelling with the living
Jah children
While you a aiming
I'm sending out the warning
I've got to get out of this crowded city
Oh Jah before cometh the hotter bottle

I'm living my life for one and only
This life that I live is really my own
If I'm gonna be a substistute
If I'm gonna be use Zion is my home

Sinner Man
Stop look and live
Your sending losing souls moulding hole
Sinner Man stop listen and live
Lets live Lets live Sinner ManCaptcha
Liedje Ijahman Levi Sinner Man is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sinner Manmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ijahman Levi Sinner Man downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sinner Man in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.