On Our Way


Is it over now? If it's safe to come out
From behind these walls we've built
With bitter words and silence
We'll be on our way

I will break mine down and I'll climb over yours
We'll embrace each other once again just like we used to
And we'll be on our way
Believe in me, Like I believe in me
Believe in me like I believe in you
And we'll be on our way

So if it's over now, then it's just beginning
Possibilities are endless constellations and galaxies
Instead of chasing shadows we can chase the sun
Instead of breaking promises we can break these patterns
On our way
We'll be on our wayCaptcha
Liedje Imani Coppola On Our Way is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied On Our Waymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Imani Coppola On Our Way downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje On Our Way in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.