Pseudo Call


Look at the morning sun
A thirteenth month was born
Who wants to play this game?
Answer your mission
Reflection of your mind
Leads me to my grave
Could a existence be born
Which made dreams to mystic lies
You're buried in a cage of reality
To sell your soul for a trip
To yourself
To live in a world of
Forbidden doors
Run away, leave your camp
Love and hate melt fast together
Leave a body of fear
Brain work to forget
Your existence!
Meet the hangman, at the backdoor
Of your lost paradise!
Create your harmony
In shadow of the lie
Be a part of the forgotten
KingdomCaptcha
Liedje Incubator Pseudo Call is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Pseudo Callmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Incubator Pseudo Call downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Pseudo Call in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.