Come Home


[Verse 1]

Softly and tenderly Jesus is calling
Calling for you, and for me
See on the portal, He is waiting and watching
Watching for you and for me saying

[Chorus]

Come home, come home
Ye who are weary, come home
Come home, come home
Earnestly tenderly Jesus is calling
Calling oh sinner come home
Come home

[Verse 2]

All for a wonderful love He has promised
Promised for you, and for me
Though we have sinned he has mercy and pardon
Pardon for you and for me

[Chorus]

Come home, come home
Ye who are weary, come home
Come home, come home
Earnestly tenderly Jesus is calling
Come home, come home
Ye who are weary, come home
Come home, come home
Earnestly tenderly Jesus is calling
Calling oh sinner come home
Come home

[Tag]

So why should we tarry, when Jesus is pleading
He pleading for you and for me
As time is now fleeting, the moments are passing
Passing from you, and from me

[Chorus]

[Ending]
Though we have sinned he has mercy and pardonCaptcha
Liedje Indiana Bible College Come Home is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Come Homemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Indiana Bible College Come Home downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Come Home in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.