Dance


[Verse 1]

Lion of Judah
Great Jehovah
King of kings we bless Your name
Clothed in glory
Strong and mighty
Great I AM we bless Your name

[Verse 1]

[Chorus]

Be glorified
Be magnified
Be lifted up
High above the earth

[Verse 1]

[Chorus]

[Verse 2]

We love You
We thank You
We praise You

[Tag]

When I think of the goodness of Jesus
Makes me clap my hands
All He's done
And all He's done for me
When I think of the goodness of Jesus
Makes me dance
When I think of the goodness of Jesus
And all He's done for me
When I think of the goodness of Jesus
Makes me clap my hands

[Ending]

It makes me wanna dance

Makes me wanna

DanceCaptcha
Liedje Indiana Bible College Dance is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dancemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Indiana Bible College Dance downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dance in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.