Hosanna


[Chorus]

Hosanna in the highest
Let our King be lifted up
Hosanna

[Tag]

Be lifted higher, higher
Be lifted higher
Jesus, You be lifted higher

Let our King be lifted up
HosannaCaptcha
Widget
Liedje Indiana Bible College Hosanna is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hosannamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Indiana Bible College Hosanna downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hosanna in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.