Songtekst van Indiana Bible College: In Your Hands

In Your Hands


Your love exceeds all I could think You are the Creator of all things I may
not understand or see Your ways But I'll follow every word You say
Your ways are higher Your ways are perfect You're the God that's in control
You've got the whole world The whole world in Your hands
There are no words that I can say You are the reason I'm here today No
problem is too small for Your great hand Lord please include me in all Your
plans
I'm a willing vessel work through me Clean this heart and purge all that's
unclean But through You new mercies I will see I'll shine forth as gold
after You mold me
There is one God One way One plan WhoaCaptcha
Liedje Indiana Bible College In Your Hands is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied In Your Handsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Indiana Bible College In Your Hands downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje In Your Hands in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.