Our God


[Verse 1]

Water You turned into wine
Opened the eyes of the blind
There's no one like You
None like You
Into the darkness You shine
Out of the ashes we rise
There's no one like You
None like You

[Chorus]

Our God is greater
Our God is stronger
God You are higher than any other
Our God is healer
Awesome in power
Our God, our God

[Verse]

Into the darkness You shine
Out of the ashes we rise
There's no one like You
None like You

[Chorus] 2x

[Tag] 2x

And if our God is for us, then who could ever stop us?
And if our God is with us, then what could stand against?
What could stand against?

[Chorus] 2x

[Tag]

[Chorus]Captcha
Liedje Indiana Bible College Our God is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Our Godmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Indiana Bible College Our God downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Our God in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.