Thank You


Verse 1
I don’t need a valley low to thank You
I don’t need a mountain high to sing my praise to You
I don’t need clouds to fill my sky
Or even a reason why
You are more than enough
To lift my voice and say

Chorus
For loving me
Changing me
Saving me
Way back on Calvary
For keeping me
When I could not see
For all these things and more
I wanna say thank You

Vamp
I have tasted and I’ve seen
You are good
I have tried You and I’ve found You are faithful
Whatever comes my way
I can be sure and say
You are good

Bridge 1
Thank you

Bridge 2
Thank you Jesus

Ending
Whatever comes my way
All I want to say
I wanna say thank youCaptcha
Liedje Indiana Bible College Thank You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Thank Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Indiana Bible College Thank You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Thank You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.