Songtekst van Indiana Bible College: You Hold My World

You Hold My World


[Intro]

Whoa Ooh

[Verse 1]

Take my heart
Lord will You take my heart
As I surrender to Your will
I confess, You are my righteousness
And until You move me I'll be still
And know that You are God

[Chorus]

You hold my world in Your hand
You hold my world in Your hand and
I am amazed at Your love
I am amazed that You love me
You hold my world in Your hand
You hold my world in Your hand and
I'm not afraid, my world is safe in Your hand
Oh
In Your Hand

[Verse 2]

Take my life
Lord will You take my life
You are the reason that I live
I believe You have forgiven me
And by Your grace I will forgive
And know that You are God
And know that You are God

[Chorus]

[Tag]

You won't let go of me
You won't let go, never let go

You will take care of me
You will take care, always take care

Won't let go [3x]

You hold my world in Your hands
You hold my world
And You won't let goCaptcha
Liedje Indiana Bible College You Hold My World is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You Hold My Worldmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Indiana Bible College You Hold My World downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You Hold My World in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.