Fear Of The Dark


I am a man who walks alone
And when I'm walking a dark road
At night, or strolling through the park

When the light begins to change
I sometimes feel a little strange
A little anxious when it's dark

Fear of the dark, Fear of the dark
I have constant fear that something's always near
Fear of the dark, Fear of the dark
I have a phobia that someone's always there

Have you run your fingers down the wall
And have you felt your neck skin crawl
When you're searching for the light?
Sometimes when you're scared to take a look
At the corner of the room
You've sensed that something's watching you

Fear of the dark, Fear of the dark
I have constant fear that something's always near
Fear of the dark, Fear of the dark
I have a phobia that someone's always thereCaptcha
Liedje Infernal Poetry Fear Of The Dark is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Fear Of The Darkmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Infernal Poetry Fear Of The Dark downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Fear Of The Dark in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.