Lost In Time


[Music & Lyrics: M Korsback]

What if we could travel right through time
What if we could plan our fate, our destiny
Maybe we should leave our lives behind
And reach out for the hands of time

[Bridge:]

Come this way, and we might meet again
Only time can change our destiny

Now it's time to leave,
Cause i must give my life a try
And i know, that when i go,
I'm forever lost in time

Maybe I will loose myself in time
Maybe I will rest in peace between dimensions
But what is our life without a try?
Can we find a goal without a destination?

[Bridge:]

Come this way, and we might meet again
Only time can change our destiny

Now it's time to leave,
Cause i must give my life a try
And i know, that when i go,
I'm forever lost in time

[Solo: Both / Both & P Vastila / Both / N Dahlin / H Juhano / N Dahlin / H Juhano / Both/N Dahlin / H Juhano / N Dahlin / H Juhano / Both / P Vastila]

[Rep Chorus]

[Licks: M Korsback]Captcha
Liedje Insania Lost In Time is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lost In Timemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Insania Lost In Time downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lost In Time in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.