Songtekst van Inspiral Carpets: Smoking Her Clothes

Smoking Her Clothes


I steal to feed, I fight to breathe, through hunger not greed
I find these days it's the only way I can survive
WHAT HAVE I DONE WITH MY LIFE ?
IS THIS THE END, WHEN TWO WORLDS COLLIDE ?
Ooh, in this dusty city with all the gods on the hill
Will not one of them help us ?
The temple which they built is an empty shell
The people who I see, scurrying on the streets, oblivious to our needs
I wonder sometimes how so many could be so blind ?
WHAT HAVE I DONE WITH MY LIFE ?
IS THIS THE END, WHEN TWO WORLDS COLLIDE ?
WHAT HAVE I DONE WITH MY LIFE ?
IS THIS THE END, WHEN TWO WORLDS COLLIDE ?
Today I stole the sun from the sky, the color from the heart of a rose
Today I took food from the hand of a starving child
WHAT HAVE I DONE WITH MY LIFE ?
IS THIS THE END, WHEN TWO WORLDS COLLIDE ?
WHAT HAVE I DONE WITH MY LIFE ?
IS THIS THE END, WHEN TWO WORLDS COLLIDE ?
(I guess that makes me a bad man) (3x)Captcha
Liedje Inspiral Carpets Smoking Her Clothes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Smoking Her Clothesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Inspiral Carpets Smoking Her Clothes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Smoking Her Clothes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.