Wrecking Ball


I need the truth,
Nobody warned you,
Nobody told you, to make up your mind

Nobody told you, that I could just waltz through and shake up your style

I'm Inside, like a wrecking ball through your eyes,
And I change it all from inside

The stones and fire,
All is hard where slow in time,
And no one's for me,
Go inside,
Go inside, where all is tactile,
And no one's for me,
Going Wild, your like new year

Nobody warned you,
Nobody told you, to make up your mind

Nobody told you, that I could just walk through and shake up your style

I'm Inside, like a wrecking ball through your eyes,
And I change it all from inside

The stones and fire,
All is hard where slow in time,
And no one's for me,
Go inside,
Go inside, where all is tactile,
And no one's for me,
Going Wild, your like new year
Stay and fight,
Stay and fight,
stay and fightCaptcha
Liedje Interpol Wrecking Ball is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wrecking Ballmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Interpol Wrecking Ball downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wrecking Ball in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.