Bloodbath Of Knights


Straight from Jerusalem to the gates of Babylon
The crusade moves on and on
From the danish shores of blood
To the kingdom of the king
With evil tongues we sing

They call it holy war
We have seen it all before
Unwritten pages will burn in flames

Die by the blade, die by the sword
Write them their last rites it's a bloodbath of knights
Die by the blade, die by the sword
Write them their last rites it's a nightmare
Bloodbath of knights

Been centuries of war and men have died in vain
No one can cease the pain
They wheel the bloody sword the fight goes on till dawn
And the battle still rages on

They call it holy war
We have seen it all before
Unwritten pages will burn in flames

Die by the blade, die by the sword
Write them their last rites it's a bloodbath of knights
Die by the blade, die by the sword
Write them their last rites it's a nightmare
Bloodbath of knights

Blinded in darkness by fear
Judgement of heaven is near
The fall of the gods and the holy
Prophets of doom give us mercy

They call it holy war
We have seen it all before
Unwritten pages will burn in flames

Die by the blade, die by the sword
Write them their last rites it's a bloodbath of knights
Die by the blade, die by the sword
Write them their last rites it's a nightmare
Bloodbath of knights
Bloodbath of knightsCaptcha
Liedje Iron Fire Bloodbath Of Knights is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bloodbath Of Knightsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Iron Fire Bloodbath Of Knights downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bloodbath Of Knights in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.