Songtekst van Irving Berlin: Pick, Pick, Pick, Pick On The Mandolin, Antonio

Pick, Pick, Pick, Pick On The Mandolin, Antonio


[1st verse:]

Antonio
Long ago
Buy a mandolin what can't be beat
He right away
Learn to play
On the mandolin so nice and sweet
He's got a gal what's a swell and a beautiful
And ev'ry day
She make a drop in the shop
To Tony and say dis-a-way, dis-a-way

[chorus:]
Pick, pick, pick, pick on the mandolin, Antonio
Swing wid da fing' on the string like dis
Soon make a tune on da nice new mandolin
Quick, quick, quick, quick wid the mandolin, Antonio
My sweet Italian love
If you want a kiss from a miss, just like a dove
Pick, pick, pick, pick on the mandolin, Antonio

[2nd verse:]
Antonio
He's a go
Wid his mandolin to see his gal
He sings a sing
Some-a-thing
Like a serenade so nice and swell
He shake a shake till he wake a policeman
Who sleep in bed
He break the thin mandolin
On Tonio's head, then he said, then he saidCaptcha
Liedje Irving Berlin Pick, Pick, Pick, Pick On The Mandolin, Antonio is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Pick, Pick, Pick, Pick On The Mandolin, Antoniomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Irving Berlin Pick, Pick, Pick, Pick On The Mandolin, Antonio downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Pick, Pick, Pick, Pick On The Mandolin, Antonio in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.