Songtekst van Irving Berlin: Waiting At The End Of The Road

Waiting At The End Of The Road


Weary of roaming on, yearning to see the dawn
Counting the hours till I can lay down my load
Weary but I don't mind, knowing that soon I'll find
Peace and contentment at the end of the road

The way is long, the night is dark
But I don't mind 'cause a happy lark will be singing
At the end of the road

I can't go wrong, I must go right
I'll find my way 'cause a guiding light will be shining
At the end of the road

There may be thorns in my path
But I'll wear a smile
'Cause in a little while
My path will be roses

The rain may fall from up above
But I won't stop 'cause the ones I love will be waiting
At the end of the roadCaptcha
Liedje Irving Berlin Waiting At The End Of The Road is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Waiting At The End Of The Roadmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Irving Berlin Waiting At The End Of The Road downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Waiting At The End Of The Road in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.