Blood of Heroes


Walking stiff let me tell ya
Better left for dead
And now we are on a mission
Well it's full speed ahead
My legion'd when we do the crime
Let's get one thing straight
To get there early is on time
And showing up on time is late

Ladies and gents, we're still alive
By the skin of our teeth, now it's killing time
Angel in our pocket, devil by our side
We ain't going nowhere cuz' heroes never die

Still alive
Blood of heroes
Never die
They never die
We've been run down every hill
Chased up all the dead end streets
But if you try to cut us out
You'll get a kick in the teeth
Ladies and gents we're still alive
By the skin of our teeth, now it's killing time
Fasten up your head belts,
Time to ride the skies
It's time to be immortal, 'cuz heroes never dieCaptcha
Liedje J Cole Blood of Heroes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Blood of Heroesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje J Cole Blood of Heroes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Blood of Heroes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.