Daddy's Home


you're my love
you're my angel
you're the girl of my dreams
and, I'd like to thank you
for waiting patiently

daddy's home
you're daddy's home to stay

how I waited for this moment
to be by your side (to be by your side)
your best friend wrote and told me
you had tear drops in your eyes

daddy's home
your daddy's home to stay

it wasn't on a Sunday
Monday and Tuesday went by
it wasn't on a Tuesday afternoon
all I could do was cry
but I made a promise
That you'd treasure
I'd bring it back
home to you

how I waited for this moment
to be by your side (to be by your side)
your best friend wrote and told me
you had tear drops in your eyes

daddy's home
your daddy's home to stay
daddy's home to stay
I'm not a thousand miles away
daddy's home to stay
and I'm gonna be here, come with me (come with me)
daddy's home to stay
I'm not a thousand miles away
daddy's home to stay
and I'm gonna be hereCaptcha
Liedje Jackson Five Daddy's Home is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Daddy's Homemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jackson Five Daddy's Home downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Daddy's Home in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.