Jay Jerkin'


*(jadakiss)*
Yo it's jay-da-kisssssssssssss
An another one
Uh huh
Jus' bring it to em'
Eh yo what up ma?

*(latin woman)*
Aya poppy, give it to me baby
(jerking noises)

*(jay)*ahhhhh, ahhhhhhh, ahhhhhhhh!

*(door opens)*

*(gangsta)* nigga what the fuck u doin!

*(jada)*na yo what up, na it ain't like that homie

*(gangsta)*what tha fuck u mean it ain't like that?
(gunshots)

*(jada)*that's what the fuck i mean nig

Yo yo yo yo
Emcee's catch cold feet when i hold heat
Creap to a low beat and kay slay like street sweep
Albums of 2000 poundin' muthafuckas like no more public housin'
Jada levelin' niggas to the groundin'
Buckin' in your spouse'n
Bringin' drama like osama and breakin' up thousands
Fuck the game
The game wants us
We clip so hard souls of our enemy's taunt us
To pull more triggers fuckit
I grab my gunz and buck'it
Like nas u gotta love'it when i touch it
On the mic jada flow toughest
Remember that

*(girls singing)*

Jada jada jada kiss
Where have u been and what is this?
How many times have i told ya i'm not ya bitch
If u like flirting with death, then here, go slit your wrists

*(jadakiss)*

Bitch, fuck youCaptcha
Liedje Jadakiss Jay Jerkin' is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Jay Jerkin'mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jadakiss Jay Jerkin' downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Jay Jerkin' in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.