See the Sun


come back to me darling don't stay your heart is free to be
with someone else who loves and cares and talks to you-it's me
when you wanna sing do sing and if your undecided you know
theres no denying how I loved you I'll be around to run to-it's me
see the sun and what your given
and every wonder
see the sun and what your given
feel the warmth love gives
to everyone and everything I know you feel the same
and oh-it's the hardest thing to do and no if you're gone
will I come find you- I know that in a day or two when
things are quiet and there's only you, theres no wrong and on
see the sun and what your given
and every wonder
see the sun and what your given
feel the warmth love gives
to everyone and everything I know you feel the same
I told you, I told you that when we fell apart
I wrote you, I wrote you and asked you for apart of you
don't deny it
feel the warmth love gives
see the sun and what your given
feel the warmth love givesCaptcha
Liedje James Iha See the Sun is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied See the Sunmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje James Iha See the Sun downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje See the Sun in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.