Blessed Assurance


Blessed assurance, Jesus is mine
Oh, what a foretaste of glory divine
Heir of salvation, purchase of God
Born of His Spirit, washed in His blood

This is my story, this is my song
Praising my Savior all the day long
This is my story, this is my song
Praising my Savior all the day long

Perfect submission, perfect delight
Visions of rapture now burst on my sight
And angels, descending, bring from above
Echoes of mercy, whispers of love

This is my story, this is my song
Praising my Savior all the day long
This is my story, this is my song
Praising my Savior

Praising the Father in Heaven
Whose Son died for me
Praising my Savior all the day long, ohCaptcha
Liedje James Ingram Blessed Assurance is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Blessed Assurancemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje James Ingram Blessed Assurance downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Blessed Assurance in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.