Lo And Behold


Lonely by day
Empty and cold
Only to say
Lo and behold
Deep in the night
Down in my dreams
Glorious sight
This soul has seen

There's a well on the hill
You just can't kill for Jesus
There's a well on the hill
Let it be

I don't build no heathen temples
Where the Lord has done laid his hand
There's a well on the hill
Let it be

Everyone's talking 'bout the gospel story
Some shall sink and some shall rise
Everyone's talking 'bout the train to glory
Long, long time 'til it gets here to you, baby

There's a well on the hill
You just can't kill for Jesus
There's a well on the hill
Let it be

I don't build no heathen temples
Where the Lord has done laid a hand
There's a well on the hill
Let it beCaptcha
Liedje James Taylor Lo And Behold is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lo And Beholdmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje James Taylor Lo And Behold downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lo And Behold in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.