Songtekst van Janis Ian: I Believe I'm Myself Again

I Believe I'm Myself Again


Blue sky by the ocean
I got a bluebird singing freedom
And I'm happy to be living
I believe I'm myself again

No tears to cry him
No desire to linger here
Beside him
Without him
I believe I'm myself again

I got a whippoorwill
he sing the blues
I got honey bees
and roses, too
but they don't sting
the way you do
I believe I'm myself again

thanks to all the friends
who stood by me
when we were standing still
Now I've got perspective
on the situation
and it makes me ill

How could I have loved you
for so long?
I know I enjoyed you
but how could I have liked you

So thank you
God bless you
Sleep well tonight
You made me cry
But I'm better
Without you
I believe I'm myself againCaptcha
Liedje Janis Ian I Believe I'm Myself Again is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Believe I'm Myself Againmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Janis Ian I Believe I'm Myself Again downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Believe I'm Myself Again in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.