Songtekst van Janno Gibbs: Batang Bata Ka Pa Revived

Batang Bata Ka Pa Revived


Batang-bata ka pa at marami ka pang
Kailangang malaman at intindihin sa mundo
'Yan ang totoo
Nagkakamali ka kung akala mo na
Ang buhay ay isang mumunting paraiso lamang

Batang-bata ka lang at akala mo na
Na alam mo na ang lahat ng kailangan mong malaman
Buhay ay 'di ganyan
Tanggapin mo na lang ang katotohanan
Na ikaw ay isang musmos lang na wala pang alam
Makinig ka na lang
Makinig ka na lang, oh

Ganyan talaga ang buhay
Lagi kang nasasabihan
'Pagkat ikaw ay bata
At wala pang nalalaman
Makinig ka sa 'king payo
'Pagkat musmos ka lamang
At malaman nang maaga
Ang wasto sa kamalian um oh

Batang-bata ako nalalaman ko 'to
Inaamin ko rin na kulang
Ang aking nalalaman at nauunawaan
Ngunit kahit ganyan ang kinalalagyan
Alam ko na may karapatan ang bawat nilalang
Kahit bata pa man
Kahit bata pa man

Nais ko sanang malaman
Ang mali sa katotohanan
Sariling pagdaranas
Ang aking pamamagitan

Imulat sa isipan
Sa mga kulay ng buhay
Maging tunay na malaya
Sa katangi-tanging bata

Batang-bata ka pa at marami ka pang
Kailangang malaman at intindihin sa mundo

Nais ko sanang malaman
Ang mali sa katotohanan

Batang-bata ka lang at akala mo na
Na alam mo na ang lahat ng
Kailangan mong malaman

Sariling pagdaranas ang aking pamamagitan

Batang-bata ka pa
(Batang-bata ako) oh
At marami ka pang kailangang malaman
At intindihin sa mundo
La, la, la, la
La, la, la, la
Oh ohCaptcha
Liedje Janno Gibbs Batang Bata Ka Pa Revived is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Batang Bata Ka Pa Revivedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Janno Gibbs Batang Bata Ka Pa Revived downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Batang Bata Ka Pa Revived in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.