Hurry Home


He's been sitting by the phone since she left
But it's time for work and he just can't be late
So he grabs his old guitar
And he plays a couple bars on the machine
And then he softly sings

Chorus
It doesn't matter what you've done, I still love you
It doesn't matter where you've been, you can still come home
And honey if it's you, we've got a lot of making up to do
And I can't hug you on the phone, so hurry home

Well the message light was blinking when he got back
It was an old friend calling cause he just heard the news
He says Man I hope you find her
If I see her I'll remind her that her dad is worried
And want her to know

Chorus
It doesn't matter what you've done, I still love you
It doesn't matter where you've been, you can still come home
And honey if it's you, we've got a lot of making up to do
And I can't hug you on the phone, so hurry home

Well the days dragged by without a word from her
And it looked like she might not be coming back
People said man don't you think it's time to take that old message off
He said no, you never know when she might call

She was just outside a bar in New York City
Her so-called friends had left her all alone
She was scared he wouldn't want her
But she dialed up that old number and let it ring
And then she heard him sing

Chorus
It doesn't matter what you've done, I still love you
It doesn't matter where you've been, you can still come home
And honey if it's you, we've got a lot of making up to do
And I can't hug you on the phone, so hurry home

He walked in just in time to hear her say
Dad, I'm on my wayCaptcha
Liedje Jason Michael Carroll Hurry Home is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hurry Homemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jason Michael Carroll Hurry Home downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hurry Home in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.