Songtekst van Jason & the Scorchers: I Cant Help Myself

I Cant Help Myself


Well I love the women and I love them all the same
I love the women and I love them all the same
Well I love the women
But not enough to give them my name
These womens makes a fool out of me
Lord out of me
When I take a girl to dinner she hangs around my neck
When I take a girl to dinner she hangs around my neck
She also pays my taxi
She also pays my check
These womens makes a fool out of me
Lord out of me
Well I rubs my back with alcohol just to cure my cough
Well she rubs my back with alcohol just to cure my cough
Well I almost broke my back
Trying to lick the alcohol off
These womens makes a fool out of me
Lord out of meCaptcha
Liedje Jason & the Scorchers I Cant Help Myself is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Cant Help Myselfmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jason & the Scorchers I Cant Help Myself downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Cant Help Myself in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.