Songtekst van Jason & the Scorchers: Jimmie Rodgers Last Blue Yodel

Jimmie Rodgers Last Blue Yodel


As I went out to meet my maker
As I went down that narrow road
The daughter of the local shaker
Walked ahead of me whispering in my ear
And singing this song
Close up the road
Clear the shelf and empty out the store
Close up the road
Pull the cover up a little bit more
As I went out to cross the river
The river slow and deep and wide
The angels sang about the givers
But on the other side the ferryman laughed
As he was singing this song
As I went out to climb the mountain
The mountain hard and steep and cold
I thought I saw the Golden Fountain
But when the fog let up
All that I could do was just a whistle this songCaptcha
Liedje Jason & the Scorchers Jimmie Rodgers Last Blue Yodel is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Jimmie Rodgers Last Blue Yodelmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jason & the Scorchers Jimmie Rodgers Last Blue Yodel downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Jimmie Rodgers Last Blue Yodel in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.