Down


I don't know where I'm at
I'm standing at the back
And I'm tired of waiting
Waiting here in line, hoping that I'll find what I've been chasing

I shot for the sky
I'm stuck on the ground
So why do I try, I know I'm going to fall down
I thought I could fly, so why did I drown?
Never know why it's coming down, down, down

Not ready to let go
Cause then I'd never know
That I could be missing
I'm missing way too much
So when do I give up what I've been wishing for

I shot for the sky
I'm stuck on the ground
So why do I try, I know I'm going to fall down
I thought I could fly, so why did I drown?
Never know why it's coming down, down, down
Oh I'm going down, down, down
Can't find another way around
And I don't want to hear the sound, of losing what I never found

I shot for the sky
I'm stuck on the ground
So why do I try, I know I'm going to fall down
I thought I could fly, so why did I drown?
I never know why it's coming down, down, down
I shot for the sky
I'm stuck on the ground
So why do I try, I know I'm going to fall down
I thought I could fly, so why did I drown?
Oh it's coming down, down, downCaptcha
Liedje Jason Walker Down is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Downmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jason Walker Down downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Down in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.