Breathe


A minute,
A second,
A half-life,
A minus,
A segment,
A blinder,
Elective detention
It's secession time,
Paid for by cutting backwards
It's election time,
Letting every insult become presidential injury

(I'm begging you just hold my head up)

This last disgrace,
Breathe in my face,
Bleed in distaste,
Bless this amen
Your final lesson

A minute,
A second,
A half-life,
A minus,
A second
Reminder,
Selective attention
It's secession time,
Paid for by cutting backwards
It's election time,
Letting every insult be accepted into history

(I'm begging you just hold my head up)
This last disgrace,
Breathe in my face,
Bleed in distaste,
Bless this amen
Your final lesson
(Now)

This last disgrace,
Bless this amen
Final lesson
(Now)Captcha
Liedje Jawbox Breathe is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Breathemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jawbox Breathe downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Breathe in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.