Come A Little Bit Closer


COME A LITTLE BIT CLOSER
Jay & The Americans
- written by Tommy Boyce, Bobby Hart and Wes Farrell
- a #3 hit for Jay & The Americans in 1964
- lyrics as recorded by Jay & The Americans and included on the
1991 compilation album "Jay & The Americans - Greatest Hits"
(CEMA Special Markets S21 57409)

In a little caf?just the other side of the border
She was just sitting there givin' me looks that made my mouth water
So I started walking her way
She belonged to bad man, JosBR Then I heard the guitar player say
BR"Vamoose, Jos?s on his way"
BRThen I knew, yes I knew I should run
BRBut then I heard her say, yeah
BR
BRCome a little bit closer
BRYou're my kind of man
BRSo big and so strong
BRCome a little bit closer
BRI'm all alone
BRAnd the night is so long
BR
BR------ instrumental break ------
BR
BRThen the music stopped
BRWhen I looked the caf?was empty
BRThen I heard Jos?say
BR"Man you know you're in trouble plenty"
BRSo I dropped my drink from my hand
BRAnd through the window I ran
BRAnd as I rode away
BRI could hear her say to Jos? yeah
BR
BRCome a little bit closer
BRYou're my kind of man
BRSo big and so strong
BRCome a little bit closer
BRI'm all alone
BRAnd the night is so long
BR
BRLa la-la-la la-la
BRLa la-la-la la-la
BRHo ho la-la
BRLa la la-la
BR
BR
BRCaptcha
Liedje Jay Come A Little Bit Closer is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Come A Little Bit Closermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jay Come A Little Bit Closer downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Come A Little Bit Closer in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.