Songtekst van Jennifer Hudson: You Pulled Me Through

You Pulled Me Through


I was in the darkness
I was out in the cold
Seemed nothing could heal this
This hole in my soul
You reached out your arms to me
Held out your heart to me
Pulled me back from the edge
Thought I reached the end

When I was drowning
When I was so confused
You you you pulled me through
I was in the shadows
Lost, nothing left to lose
You, you, you pulled me through

You gave my faith back
Faith was so hard to find
You gave me my life back
You were my lifeline
The love that you gave me
Is love that has saved me
Your strength is what made me strong
You held me and I held on

When I was drowning
When I was so confused
You oh you you pulled me through
I was in the shadows
Lost, nothing left to lose
You, you, you pulled me through

Out of the dark
Into your arms
Into the light
Your love saved my life

When I was drowning
When I was so confused
You, ooh you, you (pulled me through)
(When I was drowning) when I was drowning
I was so confused (when I was confused)
Yea you ooh you yea you you pulled me through
(You pulled me through, you) you, you pulled me throughCaptcha
Liedje Jennifer Hudson You Pulled Me Through is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You Pulled Me Throughmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jennifer Hudson You Pulled Me Through downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You Pulled Me Through in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.