Songtekst van Jennifer Love Hewitt: Where You Gonna Run To

Where You Gonna Run To


You ought to be careful with your promises
The first rule of love is to believe you
Words come so easy from a thousand miles
Away and on the telephone line, so baby

(CHORUS)

Tell me where you gonna run to?
When we're finally standing face to face
A promise can never take the place
Of kissing good night and never leaving
You afraid that love will slow you down
So where you gonna run to now?

It's easy to keep safe at a distance
Protecting your world the way that you do
But safe isn't love and lovers can't be made
If they were never given the chance, so baby

(CHORUS)

Tell me where you gonna run to?
When we're finally standing face to face
A promise can never take the place
Of kissing good night and never leaving
You afraid that love will slow you down
So where you gonna run to now?

Get into your heart
Just get out of your head
Nothing comes easy when you are afraid
Then we can start
To see what our lives would be if we're not apart

(CHORUS)
Tell me where you gonna run to?
When we're finally standing face to face
A promise can never take the place
Of kissing good night and never leaving
You afraid that love will slow you down
So where you gonna run to now?Captcha
Liedje Jennifer Love Hewitt Where You Gonna Run To is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Where You Gonna Run Tomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jennifer Love Hewitt Where You Gonna Run To downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Where You Gonna Run To in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.