Between You And Me


They say the road of life
Is paved with good intentions we have
No matter how we try
To keep our promises, sometime we just can't
Little bit of faith can be wondrous
It's the only place we can turn to

(CHORUS)
Between you and me
There's enough love that I believe
We'll rise above and we'll get through anything
Between you and me

They say that bridges burn
From one soul to another if you don't tend the flame
And I pray somehow we've learned
To build an understanding from the ashes that remain
Not enough faith can be dangerous
It's the only place we can turn to

(CHORUS)

There are times I don't feel safe
Like we're not on solid ground
But I trust your eyes
When I see you look this way
I know we'll find it, we're gonna find itCaptcha
Liedje Jennifer Paige Between You And Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Between You And Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jennifer Paige Between You And Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Between You And Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.