Chain Of Fools


Chain chain chain
Chain chain chain
Chain chain chai-iai-iai-iai yeah
Chain of fools

For five long years
I thought you were my man
But I found out
I'm just a link in your chain
You got me where you want me
I ain't nothing but your fool, no
You treated me mean
Oh you treated me cruel

Chain chain chain
Chain of fools

Every chain
Has got a weak link
I might be weak child
But I'll give you strength
You told me to leave you alone
My father said come on home
My doctor said take it easy
But your lovin' is much too strong
I'm added to your

CHORUS
Chain chain chain
Chain chain chain
Chain chain chai-iai-iai-iai yeah
Chain of fools

Chain chain chain
Chain chain chain
Chain chain chai-iai-iai-iai yeah
Chain of fools

One of these mornings
That chain is gonna break
But up until then
I'm gonna take all I can take

CHORUS
Chain chain chain
Chain chain chain
Chain chain chai-iai-iai-iai yeah
Chain of fools

Chain chain chain
Chain chain chain
Chain chain chai-iai-iai-iai yeah
Chain of fools

Chain chain chai-iai-iai-iai yeah
Chain of foolsCaptcha
Liedje Jennifer Paige Chain Of Fools is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Chain Of Foolsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jennifer Paige Chain Of Fools downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Chain Of Fools in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.