Just To Have You


It's a full moon night
Something ain't right
Wind is bangin' my door
Call me insane
I want this pain
But it's justified, it's justifed, it's justifed
I swore I would never be this way
But I can't stop this runaway train

(CHORUS)
I can't you out of my dreams
I tell you I'd do anything
Just to have you here with me
I know that I'm in way too deep
I would give up everything
Just to have you here with me

There's a fire in my head
Makin' me sweat
Keeps me coming back for more
We'll it's crazy in here
Cause I want these tears
But it's justified, it's justified, it's justified
I sowre you'd never make me feel this way
But I can't stop this runaway train

(CHORUS)

Don't know right from wrong
Don't know where I'm going
Spending all my nights in a restless bed
For you love I'm waiting
It's too late, it's too late to hold my heart steady
Spending my nights in a restless bed
There's a fire raging in my headCaptcha
Liedje Jennifer Paige Just To Have You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Just To Have Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jennifer Paige Just To Have You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Just To Have You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.