Sober


Girl meets boy, girl goes crazy
Boy looks away, she gets her heart broken
No words are spoken
Boy comes back and acts
As if everything is cool
Soon she's got him back on a pedestal
She only sees what she wants to see
Love is blind, love is so misleading

CHORUS:
I see the light, oh what a light
And I am sober
All that you served to me
No longer will I drink it in
I took the time to think it over
I see the you that I never knew
Now it's finally sinking in
I am sober

Girl wakes up and smells the coffee one day
Realizes she's on her own again
All alone again
Boy takes every opportunity
To play on every insecurity
Get her back on track
She's in a daze, back in the fire
But will she cave into her old desires

(CHORUS)Captcha
Liedje Jennifer Paige Sober is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sobermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jennifer Paige Sober downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sober in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.