Stranded


You know it only breaks my heart
To see you standing in the dark
Alone waiting there for me to come back
I'm too afraid to show

If it's coming over you
Like it's coming over me
I'm crashing like a tidal wave
That drags me out to sea
I wanna be with you
If you wanna be with me
Crashing like a tidal wave
I don't want to be
Stranded
Stranded
Stranded
Stranded
Stranded
So baby come back to me [Stranded]
So baby come back to me [Stranded]

I can only take so much
These tears are turning me to rust
I know you're waiting there for me to come back
I'm too afraid to show

If it's coming over you
Like it's coming over me
I'm crashing like a tidal wave
That drags me out to sea
I wanna be with you
If you wanna be with me
Crashing like a tidal wave
I don't wanna be
(Stranded)It's coming over you
(Stranded)It's coming over me
(Stranded)It's coming over you
(Stranded)Yeah yeah yeah

I miss you
I need you
Without you
I'm stranded
I love you
So come back
I'm not afraid to show

Crashing like a tidal wave
Drags me out to sea
I wanna be with you
You wanna be with me
Crashing like a tidal wave
I don't wanna
Stranded
It's coming over you [Stranded]
It's coming over me [Stranded]
It's coming over you [Stranded]
Stranded
Stranded
Stranded

So baby come back to me [Stranded]
So baby come back to me [Stranded]

(Stranded)Coming over you
(Stranded)Coming over you
(Stranded)Coming over me
(StrandedComing over you

(Stranded Stranded)So baby come back to me
(Stranded Stranded)So baby come back to me

Stranded
Stranded
Stranded
StrandedCaptcha
Liedje Jennifer Paige Stranded is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Strandedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jennifer Paige Stranded downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Stranded in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.