Wasted


We used to be happy
We used to make sense
We had everybody
Believing again
We used
To stick together
Everywhere we went
Always in to each other
So over confident

I don't know
If you've ever fallen apart
Or ever had a broken heart

Chorus:
I don't wanna be there
I don't wanna be free
It's wasted
It's wasted on me
I don't wanna be scared
Why can't you agree
It's wasted
It's wasted on me

We used to be something
Everybody saw that
Said it was forever
On the right track
I don't know how it changed
But I want it back
Cuz I never saw this coming
Never thought
You could do that

I don't know
If you've ever fallen apart
Or ever really had a heart

(Chorus)

I don't know it all
I want it all
Just wanna be
Back to you and me
Don't wanna go
But here I goCaptcha
Liedje Jennifer Paige Wasted is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wastedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jennifer Paige Wasted downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wasted in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.