Primrose Lane


Primrose Lane, life's a holiday on Primrose Lane
Just a holiday on Primrose Lane with you

Can't explain when we're walkin' down the Primrose Lane
Even roses bloomin' in the rain with you

Sweet perfume
Those little old roses bloom
And I want to walk with you my whole life through

Primrose Lane, life's a holiday on Primrose Lane
Just a holiday on Primrose Lane with you

Sweet perfume
Those little old roses bloom
And I want to walk with you my whole life through

Primrose Lane, life's a holiday on Primrose Lane
Just a holiday on Primrose Lane with you

Wi-i-i-th you
Wi-i-i-th you
FADE
Wi-i-i-th youCaptcha
Liedje Jerry Wallace Primrose Lane is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Primrose Lanemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jerry Wallace Primrose Lane downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Primrose Lane in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.