Blue Jeans


Hey, hey

I hang in my blue jeans, I swing in my blue jeans
I'm representing Georgia so I twang in my
Who likes my blue jeans? You like my blue jeans
Especially when I wear my cowboy boots with my

I, I'm so fly
I got a fresh new pair, they're so tight, uh
I, I'm so fly
I got a fresh new pair, they're so tight, oh, hey

I got a brand new pair of blue jeans
Just me and my possy lookin' fresh and so clean
And baby, I'm rockin' until the early morning
Givin' me sugar one sweet performance

Hey, hey, don't matter what you wearin'
Hey, hey, its' about the way you wear it
Hey, hey, don't matter what you wearin'
Hey, hey, it's about the way you

I step in my blue jeans, home wreck in my blue jeans
I got it from my momma so I'm blessed in my
I sing in my blue jeans, bling in my blue jeans
When I hit the country club I get in free with my

Oh, I'm like wow
I got a fresh new pair, they're so dope
Oh, I'm like wow
I got a fresh new pair, they're so dope, hey, hey

I got a brand new pair of blue jeans
Just me and my possy lookin' fresh and so clean
And baby, I'm rockin' until the early morning
Givin' me sugar one sweet performance

Hey, hey, don't matter what you wearin'
Hey, hey, it's about the way you wear it
Hey, hey, don't matter what you wearin'
Hey, hey, it's about the way you

Y'all ready for this?
Hey, hey, hey

When I bend and snap, when I step and clap
Everybody else, who, who is that
When I'm out in public everybody loves it
I know what they wonderin', uh

When I bend and snap, when I step and clap
Everybody else, who, who is that
When I'm out in public everybody loves it
I know what they wonderin'

I look rich in my blue jeans, slap an, in my blue jeans
Boys lookin' as I rock my hips in my
I tease in my blue jeans, I squeeze in my blue jeans
And when I blow up I'm getting free pairs of

I got a brand new pair of blue jeans
Just me and my possy lookin' fresh and so clean
And baby, I'm rockin' until the early morning
Givin' my sugar one sweet performance

Hey, hey, don't matter what you wearin'
Hey, hey, it's about the way you wear it
Hey, hey, don't matter what you wearin'
Hey, hey, it's about the way you wear it

Oh yeah, hey, hey
Alright, heyCaptcha
Liedje Jessie J Blue Jeans is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Blue Jeansmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jessie J Blue Jeans downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Blue Jeans in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.