Inevitable


It's not the right time, that's what you say
But you're wrong
I'm impatient, 'cuz I know what I want
I can't wait around, 'til you're done
I know she's tall n blonde
But I know I'm the one

You're in love with me n you just don't know it yet
Everyone sees it, but you won't admit
That you're already in too deep n there's no goin' back, No oh
How much longer are you gonna hide
Make up your mind or you'll run out of time
I know that she's beautiful
But our love's inevitable

You said 'don't ask me about her' that's the rule
It drives me crazy, just the thought of her under you
Why don't you tell her about me?
Tell her the truth (honey)
It would make things a whole lot easier for me n you

You're in love with me n you just don't know it yet
Everyone sees it, but you won't admit
That you're already in too deep n there's no goin' back, No oh
How much longer are you gonna hide
Make up your mind or you'll run out of time
I know that she's beautiful
But our love's inevitable

[Outro]

And like the night turns to day
And like a storm brings the rain
Oh baby, it's inevitable
It's just a matter of time, until you n I will be together

'Cuz you're in love with me n just don't know it yet
Everyone sees it, but you won't admit
That you're already in so deep n there's no goin' back

You're in love with me, you just don't know it yet
Everyone sees it, but you won't admit
That you're already in so deep there's no goin' back
How much longer are you gonna hide
Make up your mind or you'll run out of time
Hey, I know she's beautiful
But our love's inevitableCaptcha
Liedje Jessie J Inevitable is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Inevitablemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jessie J Inevitable downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Inevitable in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.