Aleluya


En el cielo y en la tierra
Te alabamos oh Señor;
Eres digno de alabanza
Y de suprema adoración

Te proclamamos Señor
Te proclamamos Señor

Aleluya, aleluya,
Aleluya al Señor
Aleluya, aleluya,
Aleluya al Señor

En la cruz por mí te diste
Para darme libertad,
De la tumba resurgiste
Y en tu trono ahora estás

Te proclamamos Señor;
Te proclamamos SeñorCaptcha
Liedje Jesus Adrian Romero Aleluya is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Aleluyamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jesus Adrian Romero Aleluya downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Aleluya in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.