Sumergeme


Cansado del camino, sediento de ti
Un desierto he cruzado,
Sin fuerzas he quedado,
Vengo a ti

Luché como soldado y a veces sufrí
Y aunque la lucha he ganado,
Mi armadura he desgastado,
Vengo a ti

Cansado del camino, sediento de ti
Un desierto he cruzado,
Sin fuerzas he quedado,
Vengo a ti

Luché como soldado y a veces sufrí
Y aunque la lucha he ganado,
Mi armadura he desgastado,
Vengo a ti

Sumergeme! en el río de tu espíritu,
Necesito refrescar este seco corazón,
Sediento de ti (x2)

Cansado del camino, sediento de ti
Un desierto he cruzado,
Sin fuerzas he quedado,
Vengo a ti

Luché como soldado y a veces sufrí
Y aunque la lucha he ganado,
Mi armadura he desgastado,
Vengo a ti

Sumergeme! en el río de tu espíritu,
Necesito refrescar este seco corazón,
Sediento de ti (x2)

Sumergeme!Captcha
Liedje Jesus Adrian Romero Sumergeme is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sumergememits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jesus Adrian Romero Sumergeme downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sumergeme in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.