Te Veo


Te veo en los momentos de dolor
Te veo en la noche
Cuando en la vida se apaga el sol
Te veo en la luz
Te veo en la sonrisa y el amor
Te veo en mis sueños
Veo tu mano guiandome
Siempre estas tu

Coro
Siento tu abrazo tu expresion
Eres tan fiel y no hay razon
Que me haga dudar de tu corazon
Siento tu mano sobre
Siento tu amor y puedo oir
Tus palabras y tu voz
Siempre eres fiel

Te veo en el desierto y la afliccion
Te veo en el valle
Veo tu mano tapando el sol
Cubriendome
Te veo en cada paso que yo doy
Te veo en mis planes
Veo tu mano guiandome
Siempre eres fiel

Coro

Siempre eres fielCaptcha
Liedje Jesus Adrian Romero Te Veo is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Te Veomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jesus Adrian Romero Te Veo downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Te Veo in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.