Almost Gold


sung by William

You take me here from far
Up to the highest star
You took a part of me
No one else will ever see
And if I gave away
What I'm dying to say
I couldn't give you more than this
I was born and it was bliss
I have died for a thousand years
Tasted salt of a thousand tears
And your kiss was almost gold

You took me near you took me far,
Up to the highest brightest star
You're giving back the exchange,
We got something going on
And if I ever fell from grace
With every living human state
Well I throw the whole thing down
And I take to higher ground
Cast a spell on my surround
Time to think on what I found
This is almost goldCaptcha
Liedje Jesus and Mary Chain Almost Gold is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Almost Goldmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jesus and Mary Chain Almost Gold downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Almost Gold in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.